Viktig info

Dersom din henvendelse gjelder avgraving eller feilmelding, vennligst ta kontakt med Geomatikk
Dersom henvendelsen gjelder gravemelding, eller kabelpåvisning så kan dette gjøres på Geomatikk sine nettsider

Kontakt