Sola Bredbånd AS

Sola bredbånd AS er eid av Infranode AS, og ble stiftet 7. april 2003. Selskapets formål er å bygge ut, eie og drifte et nettverk av fiber for bredbåndstjenester til Sola kommune, for innbyggere, lokalt næringsliv og offentlige etater i kommunen.

Eierskap

Sola bredbånd AS er et selskap som bygger bredbåndsnett på fiberkabel i Sola kommune. Sola Bredbånd eier bredbåndsnettet, og står fritt til å kjøpe tjenester fra de beste innholdsleverandørene av bredbåndstjenester.

Tjenester

Sola Bredbånd har avtale med Lyse Fiber AS om levering til privat kunder. Bredbånd fra Lyse baseres på at du som kunde får en fiberkabel til din bolig, bredbåndstjenestene inneholder fra starten av høyhastighets Internett, TV-kanaler og fasttelefon.

Infrastuktur

Sola Bredbånd leverer infrastruktur til bedriftsmarkedet via alle Teleoperatører ,Xfiber og Lyse Fiber er de 2 største.

Gravemeldinger

NB! Gravemeldinger sendes nå inn via Geomatikk sine Nettsider

Graveskade

Ved graveskade kontakt Geomatikk på 09146 og Netteier på 98218996 .
Ved alvorlige graveskader etter 16:00 ring:40008325

Kontakt oss.

Dersom din henvendelse gjelder avgraving,feilmelding, eller kabelpåvisning, vennligst ta kontakt med Geomatikk. Dette gjøres via Geomatikk sine nettsider.